REKLAMACIJE

Reklamacije za uslugu možete poslati na našu email adresu, kontakt broj ili osobno prilikom dolaska. Rok za odgovor na Vašu primjedbu je 15 dana.

Za obavljene usluge na Vaš zahtjev dužani smo otkoloniti nedostatak na usluzi, vratiti ulaćen iznos za tu uslugu ili sniziti cijenu usluge.

Kontakti za reklamacije:

Telefon: +385 99 6486 522

Email: info@apartment-lucija.com