Uvjeti prodaje/rezervacije

Uvjeti prodaje/rezervacije putem web stranice Apartment-Lucija.com

 

1. Opće odredbe

 

Nositelj svih prava na Internet stranici www.apartment-lucija.com je trgovačko društvo TO-ŠI commerce d.o.o. (dalje u tekstu: TO-ŠI commerce d.o.o.). Nadalje, TO-ŠI commerce d.o.o. pruža uslugu iznajmljivanja apartmana i soba putem svog web servisa – Apartment-Lucija.com (dalje u tekstu: Apartment-Lucija).

Korištenjem usluge Apartment-Lucija smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na uslugu najma apartmana i soba putem stranica Apartment-Lucija, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg korisnika (dalje u tekstu: Korisnik) i Apartment-Lucija web servisa, a smatraju se sastavnim dijelom takvog ugovora.

Pružatelj usluge putem Apartment-Lucija.com je TO-ŠI commerce d.o.o., Ul. Nikice Gundića 4, 23242 Posedarje, OIB: 27255859106.

Korisnike savjetujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da isti redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vlastitim pravima i obvezama.

TO-ŠI commerce d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim Internet stranicama.

TO-ŠI commerce d.o.o. pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio web stranica Apartment-Lucija.com u svako doba bez obaveze prethodne najave, te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim Internet stranicama.

TO-ŠI commerce d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge web stranica Apartment-Lucija.com u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično, a može i u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga web stranica Apartment-Lucija.com odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje web stranica Apartment-Lucija.com od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a TO-ŠI commerce d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Kupljene usluge koriste se na vlastitu odgovornost.

TO-ŠI commerce d.o.o. se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na web stranicama Apartment-Lucija.com, zadržava pravo pogreške u opisu i slici usluga.

NAPOMENA:
TO-ŠI commerce d.o.o. će nastojati na web stranicama Apartment-Lucija.com objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

 

2. Uvjeti prodaje

 

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim uslugama, predstavljaju ponudu TO-ŠI commerce d.o.o. za sklapanje Ugovora, te korisnika kao Kupca koji svojim zaključivanjem rezervacije ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i TO-ŠI commerce d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja usluge putem web stranica Apartment-Lucija.com uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: upitom putem Kontakt formulara ili narudžbom usluge.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik zaključi svoju rezervaciju usluga.

1.1) U postupku kupnje/rezervacije usluga, korisnik je obvezan koristiti istinite podatke za Ime, Prezime, email i telefom. Izričito se zabranjuje korištenje lažnih podataka ili podataka neke druge osobe.

1.2) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, TO-ŠI commerce d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, neizvršiti uslugu, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

1.3) Kupnjom/rezervacijom (koja uključuje plaćanje naručene usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između TO-ŠI commerce d.o.o. i korisnika kao Kupca.

1.4) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj kupnji/rezervaciji, odnosno od dana kada Kupac prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

1.5) Povodom sklapanja Ugovora, smatra se da je Kupac primio na znanje sljedeće stavke:

  • a) predugovornu obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača - link na članak zakona objavljenom u Narodnim novinama, br. 41/2014.
  • b) pravo korisnika na jednostrani raskid Ugovora s Obrazcem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača - Link za preuzimanje Obrazca za jednostrani raskid ugovora.
  • c) ove Uvjete prodaje

1.6) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga, te će biti obeštećen u potpunosti. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

  • ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak, te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena

1.7) Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti TO-ŠI commerce d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na TO-ŠI commerce d.o.o., Ul. Nikice Gundića 4, 23423 Posedarje ili elektroničkom poštom na info@apartment-lucija.com, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte. Za ostvarivanje navedenog prava, možete koristiti pripremljeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

  • obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na ovom linku, korisnik treba ispuniti i poslati, a TO-ŠI commerce d.o.o. se obvezuje da će bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.
  • ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen.
  • povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat.

Link za preuzimanje OBRAZCA za jednostrani raskid ugovora (u slučaju da link ne radi, molimo kontaktirajte na s na info@apartment-lucija.com)